مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز موسیقی سنتی با صدای استاد محمدرضا شجریان برای سیمکارتهای ایرانسل با قابلیت پخش آنلاین صوت هر پیشواز 

کد آوای انتظار موسیقی سنتی استاد محمدرضا شجریان برای ایرانسل با پخش آنلاین، کد پیشواز موسیقی سنتی شجریان ایرانسل

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان بوی باران

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۴۸

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان تصنیف جان جهان

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۷۳

دانلود

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان تصنیف ساقی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۷۲

دانلود

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان کمانچه و آواز

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۷۱

دانلود

کد پیشواز ایرانسل استاد شجریان نی و آواز

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۷۰

دانلود

کد پیشواز ایرانسل محمد رضا شجریان تصنیف دل مجنون

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۶۹

دانلود

کد پیشواز ایرانسل محمد رضا شجریان تصنیف تار و آواز 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۶۸

دانلود

کد پیشواز ایرانسل استاد شجریان تصنیف تار و آواز

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۶۷

دانلود

کد پیشواز ایرانسل شجریان تصنیف چهارمضراب دل انگیز

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۶۶

دانلود

کد پیشواز ایرانسل شجریان تصنیف سنتور و آواز

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۶۵

دانلود

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان تصنیف تکنوازی سنتور

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۶۴

دانلود

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان افشاری گل نوش

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۱۱۶۳

دانلود

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان در خیال

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۲۲۱۹۶۴

دانلود

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان ساز و آواز 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۲۲۱۹۶۳

دانلود

کد پیشواز ایرانسل قبله عشق استاد شجریان

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۲۲۱۹۶۱

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان دیده بی خواب

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۲۲۱۹۵۹

دانلود

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان ساز و آواز 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۲۲۱۹۵۸

دانلود

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان ساز و آواز

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۲۲۱۹۵۶

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان ای عاشقان 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۸۵

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان ای عاشقان 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۸۷

کد پیشواز ایرانسل شرنگ محمدرضا شجریان

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۸۶

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان ساز و آواز عطار 4

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۰۷

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان ساز و آواز عطار 3

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۹۴

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان ساز و آواز عطار 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۹۳

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان ساز و آواز عطار 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۹۷

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان سه تار طرقه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۹۰

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان دو تار

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۲۲

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان بارون 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۹۶

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان بارون 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۸۲

کد پیشواز ایرانسل استاد محمدرضا شجریان ساز و آواز باران

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۰۴

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان بارون درنا

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۹۲

کد پیشواز ایرانسل کویر محمدرضا شجریان

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۴۳

کد پیشواز ایرانسل سکوت شب محمدرضا شجریان

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۴۲

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان تصنیف بی تو بسر نمی شود 3

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۰۵

دانلود

بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی

باغ ارم سقر شدی بی‌تو به سر نمی‌شود

بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود

 

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان تصنیف بی تو بسر نمی شود 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۲۸

دانلود

بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان تصنیف بی تو بسر نمی شود 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۲۷

دانلود

جان ز تو جوش می‌کند دل ز تو نوش می‌کند

عقل خروش می‌کند بی‌تو به سر نمی‌شود

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان چون تو جانان منی 3

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۲۶

دانلود

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان چون تو جانان منی 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۳۴

دانلود

کد پیشواز ایرانسل شجریان چون تو جانان منی 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۲۵

دانلود

کد پیشواز ایرانسل استاد شجریان تصنیف دل دیوانه 3

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۲۴

کد پیشواز ایرانسل استاد شجریان تصنیف دل دیوانه 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۳۳

کد پیشواز ایرانسل استاد شجریان تصنیف دل دیوانه 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۲۳

کد پیشواز ایرانسل محمد رضا شجریان چندان که گفتم

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۳۲

کد پیشواز ایرانسل محمد رضا شجریان ساز و آواز ره میخانه 3

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۳۱

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان ساز و آواز ره میخانه 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۳۰

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان ساز و آواز ره میخانه 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۰۲

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان تصنیف با من صنما 4

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۰۱

دانلود

با من صنما دل دل دل یک دله کن

گر سر ننهم وانگه وانگه گله کن

مجنون شده ام مجنون شده ام وز بهر خدا

زان زلف خوشت جانا یک سلسله کن

کد پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان تصنیف با من صنما 3

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۰۰

کد پیشواز ایرانسل استاد شجریان تصنیف با من صنما 2

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۶۹۹

کد پیشواز ایرانسل استاد شجریان تصنیف با من صنما 1

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۳۳۱۱۳۷۲۹