کد آهنگ پیشواز مسعود جلیلیان برای سرویس آوای انتظار همراه اول با پخش آنلاین صوت هر آهنگ پیشواز، کد پیشواز همراه اول مبارک, غریبه, عروسی, رسم دنیا, خاطرات,

قسمت, بی لیاقت, عشق پاک, رخت سفید مسعود جلیلیان

مبارک - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول: 81673

 

 

غریبه - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول: 81672

 

 

عروسی - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول: 81671

 

 

رسم دنیا - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول : 81670

 

 

خاطرات - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول: 81669

 

 

قسمت - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول: 81668

 

 

بی لیاقت - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول: 81667

 

 

عشق پاک - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول: 81666

 

 

رخت سفید - مسعود جلیلیان

کد پیشواز همراه اول: 81665