مجموعه کد آهنگ پیشواز قرائت قرآن با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد برای سیمکارت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل با پخش انلاین صوت هر کد پیشواز

کد پیشواز قرآنی عبدالباسط همراه اول و ایرانسل و رایتل با پخش آنلاین

 

کد پیشواز سوره بلد. آیات1تا4 عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز ایرانسل: 4413107

کد پیشواز همراه اول : 56568

کد راینواز رایتل : 4007313

 

کد پیشواز سوره حج.آیه28 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4413142

کد پیشواز همراه اول : 56573

 

کد پیشواز سوره شمس.آیات1تا8 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4413117

کد پیشواز همراه اول : 56580

 

کد پیشواز سوره قیامت.آیات1تا4 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4413111

کد پیشواز همراه اول : 56572

 

کد پیشواز سوره بقره.آیه255 عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز ایرانسل: 4413184

کد پیشواز همراه اول : 62825

 

کد پیشواز سوره شوری آیه53وقاف آیه1 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4413118

کد پیشواز همراه اول : 56581

 

کد پیشواز سوره فجر.آیات27تا28 عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز ایرانسل: 4413273

کد پیشواز همراه اول : 71287

 

کد پیشواز سوره بلد.عبدالباسط.آیات1تا4 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4413271

کد پیشواز همراه اول : 71284

کد راینواز رایتل : 4007313

 

کد پیشواز اذان عبدالباسط 3 عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز ایرانسل: 4411673

 

کد پیشواز اذان عبدالباسط 2 عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز ایرانسل: 4411672

 

کد پیشواز سوره یوسف آیه23 عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز ایرانسل: 4413122

کد پیشواز همراه اول : 56585

 

کد پیشواز سوره کوثر.عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4416904

 

کد پیشواز سوره حشر.آیه21 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4413276

کد پیشواز همراه اول : 63148

 

کد پیشواز سوره حمد عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز همراه اول : 11295

 

کد پیشواز سوره مریم.آیه24 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 44121959

کد هفتگی ایرانسل : 44121974

 

کد پیشواز همراه اول : 28605

 

کد پیشواز سوره قاف.آیات6تا7 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4413109

کد پیشواز همراه اول : 56570

 

کد پیشواز اذان عبدالباسط 1 عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4411680

 

کد پیشواز سوره قاف.آیات9تا11 عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز ایرانسل: 4413110

کد پیشواز همراه اول : 56571

 

کد پیشواز سوره نصر.عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4416906

 

کد پیشواز سوره کافرون عبدالباسط محمد عبدالصمد

کد پیشواز ایرانسل: 4416903

 

کد پیشواز فجر عبدالباسط

کد پیشواز همراه اول : 63123

 

کد پیشواز سوره بلد. آیات1تا4 عبدالباسط

کد پیشواز همراه اول : 63116

 

کد پیشواز سوره .حشر.آیه21 عبدالباسط

کد پیشواز همراه اول : 71290

 

کد پیشواز سوره مسد.عبدالباسط

کد پیشواز ایرانسل: 4416905