کد پیشواز قرائت قرآن با صدای قاری مشهور محمود شحات انور برای سیمکارت‌های ایرانسل و همراه اول با پخش آنلاین هر صوت پیشواز

کد پیشواز مذهبی قرائت قرآن شحات انور با پخش آنلاین، کد پیشواز قرآنی ایرانسل و همراه اول

 

کد پیشواز سوره اسرا.آیات13تا14 با نوای شحات انور

کد پیشواز ایرانسل: 4413268

کد پیشواز همراه اول : 71282

 

کد پیشواز سوره شمس.آیات1تا5.محمود شحات

کد پیشواز ایرانسل: 4413279

کد پیشواز همراه اول : 63178

 

کد پیشواز سوره توحید.محمود شحات انور

کد پیشواز ایرانسل: 4413120

کد پیشواز همراه اول : 56583

 

کد پیشواز سوره کوثر.محمود شحات انور

کد پیشواز ایرانسل: 4413141

کد پیشواز همراه اول : 56575

 

کد پیشواز سوره 2توحید.محمود شحات انور

کد پیشواز ایرانسل: 4413121

کد پیشواز همراه اول : 56584

 

کد پیشواز سوره حمد.محمودشحات

کد پیشواز ایرانسل: 4416931

کد پیشواز همراه اول : 77094

 

کد پیشواز سوره انعام آیات17تا18

کد پیشواز ایرانسل: 4413105

کد پیشواز همراه اول : 56566

 

کد پیشواز سوره اسرا آیه110

کد پیشواز ایرانسل: 4413108

کد پیشواز همراه اول : 56569

 

کد پیشواز هذه بضاعتنا

کد پیشواز ایرانسل: 44138537

کد هفتگی ایرانسل : 44138523

 

کد پیشواز همراه اول : 13638

 

کد پیشواز سوره طارق.آیات5تا10

کد پیشواز ایرانسل: 4413119

کد پیشواز همراه اول : 56582

 

کد پیشواز سوره اسرا.آیه 12

کد پیشواز ایرانسل: 44122938

کد هفتگی ایرانسل : 44120075

 

 

کد پیشواز سوره نحل آیات125تا127

کد پیشواز ایرانسل: 4413114

کد پیشواز همراه اول : 56577

 

کد پیشواز سوره اسرا.آیات13تا14

کد پیشواز همراه اول : 63113

 

کد پیشواز سوره .شمس.آیات1تا5.محمود شحات

کد پیشواز همراه اول : 71293

 

کد پیشواز سوره بقره.آیات1تا2

کد پیشواز همراه اول : 63114

 

کد پیشواز سوره .طارق.آیات1تا4

کد پیشواز همراه اول : 71294