کد آهنگ پیشواز خدا هر گناهی باشه به حسین میبخشه با صدای حاج حسین خلجی برای سیمکارتـهای ایرانسل و همراه اولی با پخش آنـلاین و متن آهنگ

آهنگ پیشواز خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 17333

کد پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۴۲۵۵

دانلود

خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه

هیچ کی ناامید نباشه به حسین می بخشه

وعده دادن به وفاشه به حسین میبخشه

خدا هر چی رو سیاهُ به حسین می بخشه

من افتاده به چاهُ به حسین میبخشه

بنده های بی پناهُ به حسین می بخشه

 

کد پیشواز خدا هر چی رو سیاهُ به حسین می بخشه حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 17334

کد پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۴۲۵۶

دانلود

خدا هر چی رو سیاهُ به حسین می بخشه

من افتاده به چاهُ به حسین میبخشه

بنده های بی پناهُ به حسین می بخشه

بذار بگم با زبون ساده

همین حسین حسینم از سرم زیاده

خدا اجازشو به هر کسی نداده 

آهنگ پیشواز بذار بگم با زبون ساده حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 17335

کد پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۴۲۵۷

دانلود

بذار بگم با زبون ساده

همین حسین حسینم از سرم زیاده

خدا اجازشو به هر کسی نداده

اگر گناه من زیاده خدا به من حسینُ داده