کد آهنگ پیشواز مداحی حدیث راه عشق کربلا و دمش یکی به نام حسین یکی به نام زینب با صدای احمد اثنی عشران برای ایرانسلی ها بدون پخش آنلاین

کد پیشواز حدیث راه عشق1 - احمد اثنی عشران - ایرانسل

کد پیشواز ایرانسل: 44118222

 

کد پیشواز حدیث راه عشق2 - احمد اثنی عشران - ایرانسل

کد پیشواز ایرانسل: 44118223

 

کد پیشواز حدیث راه عشق2 - احمد اثنی عشران - ایرانسل

کد پیشواز ایرانسل: 44126952

 

کد پیشواز حدیث راه عشق1 - احمد اثنی عشران - ایرانسل

کد پیشواز ایرانسل: 44126951

 

حدیث راه عشق کربلا و دمش

حدیث راه عشق کربلا و دمش

یکی به نام حسین یکی به نام زینب

حدیث راه عشق کربلا و دمش

حدیث راه عشق کربلا و دمش

یکی به نام حسین یکی به نام زینب

یکی محمل نشین یکی نقش زمین

یکی بریده گلو یکی اسیر عدو

حدیث راه عشق کربلا و دمش

یکی به نام حسین یکی به نام زینب

یکی آواره شد یکی صد پاره شد

یکی سرش روی نی یکی پریشان ز پی

یکی آواره شد یکی صد پاره شد

حدیث راه عشق کربلا و دمش

یکی به نام حسین یکی به نام زینب